Sportovci

Sportovci dostanou své chybějící zázemí!

Sport se stává naším každodenním partnerem, což je jenom dobře, protože se tak konečně můžeme cítit svěží a fit. Ovšem řada sportovců sice miluje svůj sport, ale nemá pro něj dobré zázemí, kde by mohli sport vykonávat nebo kde by se skupiny sportovců s podobnými sporty mohli scházet. Bohužel je to aktuální problém i Brna. Jenže s tímto problémem se Brno rozhodlo opět zatočit.

Brno se v poslední době snaží o to, aby zde byli všichni spokojení – i sportovci. A tak se rozhodlo udělat další krok, který vede ke stavbě nové atletické haly Campus v Bohunicích. Právě toto atletické centrum by tak mělo být novým sportovním zázemím pro mnohé sportovce, kteří tento krok jistě pozitivně ocení. Už se aktuálně dokonce vybralo i výběrové řízení na zhotovitele, který halu zajistí na projektovou dokumentaci a následně ji také i postaví.

Campus na mezinárodní úrovni

Tento Campus by se měl zhotovit tak, aby byl i podle aktuálních kritérií, které udává mezinárodní atletická federace pro národní a mezinárodní soutěže. Do budoucna by tak Brno mohlo do svých ulic přilákat řadu lidí z celého světa, kteří se zde budou scházet k těm nejdůležitějším sportovním utkáním, jaké se dnes ve světě konají. Brno by se tak konečně mohlo stát také jedním z měst, kde by se do budoucna mohly konat atletické soutěže na světové úrovni.

Kde bude hala postavena?

Hala by měla být podle aktuálních informací postavena hned naproti fakultě sportovních studií. Kapacita bude zhruba dva tisíce sedících diváků a dále se bude klást důraz hlavně na energetickou efektivitu. Usiluje se samozřejmě i o ekologický dopad, kdy se bere ohled i na produkci CO2 při provozu této obrovské budovy.

Co se týče předpokládaných nákladů, pak náklady na stavbu činí zhruba čtyři sta padesát milionů korun, ovšem bez DPH. Dotovat se tato stavba bude z financování městského, státního i krajského rozpočtu. Výstavba by však měla započat už letos a pokračovat by měla až do roku 2020.