Modernizace používaných materiálů

Modernizace používaných materiálů podle normy EN 45545

Pokud jezdíte třeba často vlakem, většinou si ani neuvědomíte, čím vlak musel projít, než se vydal na svou první cestu po kolejích. Než se vlak dostane na trať, musí projít důkladnými zkouškami a testováním, které se provádí hned v několika laboratořích společností, které se testováním zabývají.

Takové kolejové nebo drážní vozidlo musí vždy projít nejdříve zkouškami laboratoře požární bezpečnosti, nevyhne se asi zkouškám a testům v laboratoři statistických a dynamických zkoušek, dále pak putuje do laboratoře spolehlivostních zkoušek a v neposlední řadě se musí otestovat také v laboratoři fyzikálně-chemických zkoušek. Teprve po tomto absolvování může poprvé vyjet na svou trať.

V každé laboratoři se zkoušky provádějí na základě stanovených norem. Právě normy taky mohou jednou za čas nakázat i modernizaci či údržbu. Například norma EN 45545 nestanovuje jenom požadavky, které se kladou na vlastnosti materiálů a výrobků, které se používají u drážních a kolejových vozidel, a jejich reakci na oheň, ale taky stanovují i požadavky na modernizaci a údržbu, kdy se podle ní musí zajistit prvky a materiál, který se smí použít.

Pojďme se zaměřit na modernizaci používaných materiálů

Pokud se bude jednat o modernizaci, většinou je nutné dbát na prvky, které se používají hlavně jako nátěr nebo laminování. Špatné laky a podobné prostředky mohou ohni hrát do karet, což se nesmí stát. Je nutné prokázat, že se použily takové produkty, které nemají horší klasifikaci než původní povrch.

Musí se použité prvky dokumentovat?

Jelikož se jedná většinou o vlak, který prochází modernizací, musí se použité prvky dokumentovat. Společně s tím budou vyhodnoceny i výsledků, které se pojí s příslušnými kritérii. Co se týče například požadavků na modernizaci sedadel pro cestující, tak se posuzují hlavně z hlediska konstrukce sedadla, dále třeba z hlediska materiálových složek nebo třeba podle tvaru či tloušťky.