Brno bude spolupracovat se zahraničím

Brno začne spolupracovat se zahraničím

Brno je jedno z největších moravských měst. Jedná se taky o univerzitní město, které se neustále snaží, aby sem lidé rádi jezdili, popřípadě se sem stěhovali. Neustále se tak zkouší vylepšovat. Například nyní udělalo Brno velký krok, a sice rozhodlo se spolupracovat se zahraničními studenty. Právě tato spolupráce by mohla Brnu přinést hlavně tipy a zpětnou vazbu, které by se daly využít na zlepšení zdejšího života. Jak se zahraničními studenty chce Brno konkrétně spolupracovat?

Brno je připraveno na projekt, který se nazývá „Brno Erasmus Student“, kdy se do tohoto projektu mohou zapojit právě zahraniční studenti, kteří v Brně studují, a také místní studenti, kteří vyjíždějí za vzděláním do zahraničí.

Samozřejmě cílem není jenom zlepšení života v Brně, ale město chce hlavně získat zpětnou vazbu od studentů a chce podpořit zahraniční vztahy, které přináší nahlédnutí do mezinárodních kultur.