Brno ocenilo své občany

Město opět ocenilo své občany – kdo byl mezi oceněnými?

Každé město by si mělo vážit svých občanů a mělo by je za jejich skutky náležitě ocenit. Město Brno si svých občanů váží natolik, že každým rokem uděluje Ceny města Brna. Ani letos to nebylo jinak – celkově se ocenilo patnáct osobností během jednoho večera. Slavnostní udělování cen probíhalo ve Sněmovním sále Nové radnice, ceny předával první náměstek primátora Petr Hladík.

Letošní oceňování bylo skutečně výjimečné, a to hlavně proto, že po dlouhých čtyřech letech se rozrostla i řada brněnských čestných občanů. Mezi nově oceněnými čestnými občany byl například generálmajor Emil Boček nebo sochař Václav Hynek Mach, in memoriam.

Kromě udělování cen čestným občanům se udělovaly ceny i za dobré skutky či za výzkum. Udělena byla i cena za zásluhy o svobodu a demokracii, kterou udělili zastupitelé panu Miroslavu Kasáčkovi, který patří mezi spoluzakladatele občanského sdružení Paměť. Mezi další oceněné patřil i Petr Mrkývka, který dostal cenu za mezinárodní spolupráci města Brna.