Káznice dýchne

Káznice dýchne svou temnou minulostí

Brno se neustále snaží o to, aby zde měli jeho návštěvníci co dělat, a tak se tedy setkáváme s tím, že se v Brně koná mnoho nejrůznějších akcí, z nichž si vyberou i ti nejnáročnější. Například je tu řada hudebních festivalů, které však nejsou jenom o aktuální hudbě, ale také si najdou to své i nadšenci vážné hudby. Samozřejmě si v Brně najdou to své i milovníci různých výstav nebo třeba historie, která rovnou dýchá z hradu Veveří. Mimo to historie naprosto sálá i ze zdejší bývalé káznice, v níž se aktuálně konají nejrůznější prohlídky. Je dobré připomínat i ty temné časy, abychom věděli, čemu se v budoucnu máme vyvarovat.

Bývalá káznice tu stojí už pěkně dlouhou dobu. Byl postaven za městskými hradbami, ale vlivem toho, jak se stavilo město a vlivem zástavby se postupně ocitl dokonce zrovna v centru samotného krásného Brna. Od roku 1778 působila zdejší káznice jako sirotčinec, poté sem však byli roku 1855 přemístěni vězni z tehdy zrušeného vězení na Špilberku. Ovšem to nejtemnější období pro tuto káznici nastalo až v roce 1947 v době protektorátu.

Co se tu v roce 1948 dělo?

Když se už káznice-věznice octla také v období protektorátu, nastaly pro tuto káznici zlé a temné časy, které se dodnes musí připomínat, abychom nezapomněli na to, co se tu stalo, a abychom se vyvarovali podobným věcem. Tehdy zde bylo internováno a také popraveno hned několik politických vězňů. Co se týče třeba známých osobností, kteří si zde odpykávali svůj trest, tak mezi ně patřil například slezský básník Petr Bezruč (po něm je taky pojmenována túra vedoucí na Lysou horu, známá jako „Bezručův výplaz“) nebo třeba brněnský básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl.

Podle ředitelky TIC je toto místo plné temné minulosti, které se vztahuje na totalitní útlak. Je to podle ní místo hrůzy, nespravedlnosti, dále také beznaděje.

Kdy si můžu bývalou káznici prohlédnout?

Abychom si hrůzné časy připomínali a nezapomínali na to, jak je nám teď vlastně dobře, jsou organizovány během letošního podzimu prohlídky. Těšit se na ně můžeme konkrétně 9. září, dále také 24. září a 8 října, potom taky v sobotu 21. října. Vždy prohlídka začíná v deset, v jedenáct, ve dvanáct a pak ve třináct hodin odpoledne.