Brno pomůže nastartovat kariéru

Brno pomůže nastartovat kariéru mladým lidem

Brno se stejně jako každé další jiné město snaží o to, aby se v něm lidem dobře žilo. Snaží se hlavně pomáhat lidem dostat se na vlastní nohy a dokonce začalo podporovat i ty, kteří teprve dostudují a už se hrnou do podnikání. Nejsou to však vysokoškolští studenti, jak bychom si zřejmě řekli, ale jsou to mladí lidé, kteří nešli na vysokou školu, jelikož moc dobře vědí, že dnes to vlastně není úplně to, po čem by toužili. Navíc tito mladí lidé moc dobře vědí, že pokud budou v daném podnikání dobří, dokážou být mnohem úspěšnější než ti, kteří se několik let pohrnou za vysokoškolským titulem.

Nicméně právě pro tyto lidi se Brno rozhodlo aktuálně žít. Rozhodlo se zapojit do programu, o kterém se moc dobře ví, že pomáhá mladým lidem rozjet své vlastní podnikání.

O jaký projekt se jedná?

Brno se aktuálně rozhodlo vstoupit do projektu, který se nazývá Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se o projekt, do nějž jsou zapojeni mladí lidé, a to ve věku od dvanácti do čtyřiadvaceti let. Díky tomuto podpisu memoranda se budou žáci základních škol a dále také studenti středních škol zapojovat do volnočasových aktivit, při kterých dané dítě či už mládež může rozvíjet svůj talent v nejrůznějších oborech. Zjišťují se tak například sportovní dovednosti nebo schopnosti, které se následně projevují třeba při dobrovolnických pracích.

Studentům pomůže s podnikáním, žákům zase dostat se na střední školu

Studenti mohou být nadšeni z toho, že se jim otevřou brány do nového světa. Mnohdy se získá díky tomuto projektu tolik kontaktů, že je nebude moct na ruce spočítat. Mimo to jsou tu však i žíci, pro které bude připravena řada aktivit. V rámci těchto aktivit se mohou pak dostat na vysněnou střední školu.

Do tohoto vzdělávacího projektu se bude investovat více jak padesát tisíc korun, které budou použity na proškolení pedagogů. Dále se taky vymezí dvě stě padesát tisíc korun, které budou investovány jako odměny pro zapojené pedagogické pracovníky. Pro zajištění pokračování tohoto programu bude z rozpočtu města Brna více jak milion korun, padesát tisíc korun.