brno je otevřené

Brno je otevřené a je to potvrzené i cenou!

Brno se řadí k těm městům, v nichž se neustále něco děje. Například v nedávné době jsme byli svědky hned několika filmových festivalů, které se v Brně uskutečnily. Mezi ně se řadil velice oblíbený festival krátkých snímků nazvaný „Brněnská 16“ nebo třeba taky mezinárodní festival Ekofilm, jehož hlavní cenu si převzal německý režisér za film, v němž pozoroval etiopskou vlčici, jak hledá svou ztracenou smečku. Nicméně kromě festivalů, které se v Brně konají, se taky Brno může chlubit celou řadou ocenění, která získala v nedávné době.

Jedním významným oceněním je ocenění za vyřešení bytové nouze, ale tím hlavnějším oceněním je rozhodně ta, která ukazuje, že Brno je otevřené. Toto krásné moravské město totiž získalo Cenu za otevřenost.

Díky čemu toto ocenění putovalo do Brna?

Toto ocenění si samozřejmě Brno muselo zasloužit. Ocenění do tohoto města putovalo díky projektu participativního rozpočtu. Brněnský participativní rozpočet obstál v konkurenci, která nebyla malá. Skládala se konkrétně ze sedmdesáti nominovaných projektů. Porotu ale zaujalo právě Brno, a to hlavně díky množství finančních prostředků a taky díky mimořádně aktivitnímu zapojení veřejnosti.

O jakou soutěž se jednalo?

Toto ocenění bylo udělováno v rámci soutěže „Otevřeno x Zavřeno“. Pořádá ji Otevřená společnost, která hodnotí otevřenost veřejné správy. Ocenění se obvykle uděluje těm, kteří mají příslušné a významné zásluhy na tom, aby se rozvíjet přístup k informacím, k otevřeným datům nebo k účasti na rozhodování.

Tento brněnský participativní rozpočet zaujal porotu hlavně proto, že Brno vyzdvihlo objem financí, které město dokázalo uvolnit, dále taky porotu zaujalo velké zapojení veřejnosti, které se projevilo hlavně ve vyjadřování podpory.

Opět se tedy ukázalo, že se Brno neustále snaží o to, aby se zde dobře žilo a aby zde byli lidé spokojeni.