Brno oceněno

Brno jako první české město oceněno zlatem na Entente Florale

Brno je dnes jedno z největších měst České republiky. Je to také jedno z univerzitních měst, kam se každým rokem žene nespočet studentů, kteří zde chtějí získat titul bakaláře nebo inženýra či magistra. Nicméně Brno jako takové nabízí i možnosti užít si hromadu zábavy, protože se neustále stará o to, aby se tu dobře žilo. Za svou píli však bývá náležitě odměněno – ta hlavní odměna však přišla letos, kdy se Brnu jako jedinému českému městu povedlo získat zlatou medaili na Entente Florale.

Tato medaile se uděluje nejen za krásnou zeleň a za její péči, ale také i za přírodu ve městě jako takovou. Také se zde porovnává úroveň ekologické východy nebo třeba služby, které se starají o turistický ruch. Právě za toto všechno vyhrálo Brno právě tuto zlatou medaili a stalo se tak opravdu první město v České republice, které se kdy zlata dotklo.

Co všechno se hodnotilo?

Samozřejmě jelikož se do soutěže zapojilo jedenáct evropských zemí, muselo se myslet i na řadu jiných aspektů než jenom na výše zmiňované, sice hlavní body hodnocení. Porota se zaměřila i na zlepšování kvality zdejšího života, také se musely hodnotit i osvěty, dále také udržitelný rozvoj nebo to, jak se turistický ruch zde vyvíjel v posledních letech. Brno bylo navštíveno během prázdnin, tedy v době největšího cestovního ruchu. Konkrétně sem porota zavítala 14. července.

Porota si prošla hlavně park pod hradem Špilberk, dále také středisko ekologické výchovy Hlídka, nezapomnělo se ani na park Pod Plachtami nebo třeba na městský park Lužánky či městskou část Medlánky. Právě v této městské čtvrti se prezentovaly komunitní aktivity a také všechna chráněná území.

Konečně to zlato!

Brno má rozhodně velkou radost, protože po zlaté medaili prahlo od roku 2004, kdy se poprvé do soutěže přihlásilo. Tehdy si však odneslo jenom stříbro a speciální cenu. Letos to však konečně dotáhlo až k tomu zlatému ocenění.