Poznejte Leoše Janáčka

Poznejte Leoše Janáčka trochu jinak

Brno je v poslední době označováno za jedno z nejmodernějších měst současné České republiky, ovšem je nutno poznamenat, že i v této vlně modernosti se skrývá krásné historické jádro, na které si město Brno opravdu dbá. Jedná se hlavně o různé památníky, které mají připomínat významné osobnosti, které z Brna pochází. Mezi ně se řadí také pan Leoš Janáček, který má zde svůj vlastní památník, který navštěvuje denně hned několik desítek turistů a obyvatel pocházejících nejen z Brna a blízkého okolí.

Tento památní Leoše Janáčka najdeme konkrétně ve Smetanově ulici. Je umístěn v objektu bývalé varhanické školy – o pár let později byl k němu dostavěn i zahradní dům, kde tento světoznámý skladatel žil (konkrétně se jednalo o léta od roku 1910 až do roku 1928).

Co si mohou návštěvníci prohlédnout?

K tomuto památníku patří také muzeum, kde si mohou návštěvníci prohlédnout kompletně celou dochovanou Janáčkovu pracovnu, která nadchne už na první pohled. Navíc je zde stálá expozice Janáčkových vrcholných děl. K dispozici je také audiovizuální sál, kde je možné jeho tvorbu samozřejmě slyšet. Mimo to si můžete prohlédnout i jeho dům, kde je původní dispozice vnitřního prostoru.

Kdybyste však hledali muzeum tohoto skladatele, většinou vás lidé nasměrují pouze k tomuto památníku, protože celý tento komplex se točí kolem Památníku Leoše Janáčka.

Pár informací:

Památník v sobě nese několik částí. Co se týče budovy varhanické školy, kde od roku 1956 sídlí hudební oddělení Moravského zemského muzea, tak zde je uložen Janáčkův archiv. Objekt – tedy tato budova – dříve však nepatřila Brnu jako takovému, ale byla Brnu navrácena konkrétně v roce 1990.

Co se týče zahradního domku, ten sloužil do léta 2002. Chvilku byla pracovna i ukázka Janáčkových děl zavřena z důvodu generálních oprav, ale to už je naštěstí minulost a dnes je tento dům plnohodnotně přístupný veřejnosti. Dokonce je i trochu zmodernizován, aby byla ukázka jeho života maximálně realistická.