Podívejte se do budoucnosti díky nové výstavě

Podívejte se do budoucnosti díky nové výstavě

Výstavami se to všude zase jenom hemží, což je dobře. V Brně se kupříkladu až do půlky října můžete účastnit jedné nazvané Energie a civilizace, která ukazuje nejen historii, ale nastiňuje i vizi týkající se udržitelných řešení do budoucna. Výstava je ve venkovních prostorách Vlněna Office Parku čili navštívit ji můžete prakticky kdykoliv. Jednotlivé panely jsou díky solární energii nasvícené, takže se sem můžete stavit až večer, než otevřou hospodu. 

Hlavním tématem celé výstavy je Energie a Civilizace, jak ostatně samotný název říká. Ukazuje, že toto téma bude hlavní i v budoucnu, proto mapuje vše, co se využívání energií člověkem týká a mluví se i o dostupnosti zdrojů. Výstava poukazuje na fakt, že s technickým rozvojem se potřebuje stále více energie, aby se udržela stávající životní úroveň a rozvoj jako takový. Aby však nedošlo k obrovské újmě na životním prostředí, ukazuje se také situace se získáváním přírodních zdrojů a naťukává se téma udržitelné energie jako takové.