Cyklostezka do Bílovic uzavřena

Cyklostezka do Bílovic uzavřena

Stejně jako vloni, i letos jsme se radovali z opravdu slibné cyklistické sezony. Lidé si k tomuto sportu zase “přičichli” a věnovali mu každou volnou chvilku svého dne. A nelze se tomu divit. Nicméně sezona končí. A v Brně to znamená, že se uzavírá cyklostezka z Obřan do Bílovic. Plánují se zde totiž nemalé úpravy a opravy. Především se bude zajišťovat skála proti sesuvům, která je pro cyklisty nemalým rizikem a nebezpečím. 

Sanace terénu však není zrovna levná. I proto se město Brno rozhodlo přispět k tomuto kroku a poskytlo nějaké finanční prostředky.  

Uzavřená bude především cyklostezka v úseku mezi čistírnou odpadních vod v Bílovicích až po první železniční podjezd. Uzavřeno má být až do patnáctého prosince čili na vánoční svátky by zde měl být umožněn opět průchod. Jestli tomu tak opravdu bude a nedojde ke zpoždění, to je nyní zatím otázkou.