Vodoměry investice

Kolik se ročně investuje do vodoměrů?

Jelikož se blíží konec roku, každé město by mělo mít jasno v tom, jak velký bude rozpočet na příští rok. Letos to konkrétně Brno udělalo tak, že se rozhodlo zapojit do návrhu rozpočtu i veřejnost. Ta měla možnost se až do poloviny prosinec vyjádřit k tomu, jak to bude s penězi v příštím roce. Nyní je však rozpočet schválen. Kromě akcí, které budou sponzorované s městské kapsy, se taky ví, kolik se bude investovat do vodoměrů.

V současné době Brno plánuje zavést nové vodoměry, které by umožnily dálkový odečet spotřeby vody. Postupně by se tyto vodoměry měly zavádět do domácností. Tímto úkolem je pověřena společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Kromě instalace vodoměrů se bude firma o vodoměry starat a nakupovat je.

Co se však týče finanční stránky – nové vodoměry by se měly zavádět od začátku příštího roku a za nákup nových vodoměrů by se každý rok mělo utratit v průměru dva miliony korun.