Zaměstnanecké benefity

Jak na zaměstnanecké benefity

S klesající nezaměstnaností se na trhu práce zvyšuje konkurenční boj firem o získání a udržení zaměstnanců. Většina firem kromě mzdy nabízí zaměstnancům celou řadu benefitů, aby zvýšila jejich motivaci, loajalitu a spokojenost v práci. Firmy se drží toho, že zaměstnanci, kteří jsou s firemními benefity spokojeni, jsou ti, kteří mají nejmenší tendenci k fluktuaci.

Jak definovat zaměstnanecké benefity?

Pokud mluvíme o zaměstnaneckých benefitech, myslíme tím jakékoliv finanční a nefinanční zvýhodnění firmy, které nabízí svým zaměstnancům. Benefitem však ve skutečnosti nejsou příplatky související např. s prací v noci, či pohotovostí mimo pracovní dobu. Jedná se sice o peníze mimo sjednanou měsíční mzdu, ale ve skutečnosti se jedná jen o kompenzace za ztížené pracovní podmínky oproti jiným zaměstnancům.

Jak zvolit správné benefity pro zaměstnance?

Některé benefity zaměstnanci v současnosti považují za standard a ne za benefity. Neznamená to však, že by se bez nich obešli. Do této skupiny zařadili vánoční večírky, firemní dárky či možnost závodního stravování. To ukazuje, že tak jako firmy, se v čase mění i zaměstnanci a jejich preference. To, co bylo před několika lety benefitem, je dnes už samozřejmostí.

Právě z výše uvedeného důvodu je nutné, aby zaměstnavatelé tvořili program benefitů s cílem vyhovět co nejvíce svým zaměstnancům. Jinak bude určitě vypadat portfolio benefitů IT společnosti, kde převládají progresivní mladí lidé, jinak zase skupina benefitů obrovské výrobní společnosti, kde převládá konzervativní skupina zaměstnanců. Výhodný je tak například program, kde si zaměstnanci mohou vybrat, jaké výhody budou využívat, z předem zaměstnavatelem stanovené částky.

Průzkum společnosti Grafton poukázal na fakt, že největší zájem mají zaměstnanci o 13. a 14. plat, příspěvek na bydlení a služební auto i pro soukromé účely a především flexibilita! Ať už jde o flexibilní pracovní dobu, práci z domu, či dovolenou navíc.