U svaté Anny vzniknou nové laboratoře

U svaté Anny vzniknou nové laboratoře

Fakultní nemocnice u svaté Anny v současné době prochází rekonstrukcí, respektive se staví nové a nové objekty. Jedním z nich mají být i nové laboratoře, které budou součástí nově vzniklých budov C a D1. Aktuálně je vypsáno výběrové řízení na vypracování studie pro vypracování budov. Zatím se počítá s tím, že budova C se zbourá (aktuálně je zde odběrové centrum Covid-19 či administrativní týmy nemocnice), budova D1 projde pravděpodobně pouze rekonstrukcí.  

Už nyní je jasné, že v nových budovách budou fungovat právě zmiňované laboratoře. Vznikne zde ústav patologie, také oddělení klinické biochemie, dále oddělení klinické hematologie a mikrobiologický ústav či ústav klinické imunologie. Cílem je především centralizovat laboratorní obory, které jsou nyní napříč celou nemocnicí.  

Co se týče patologie a mikrobiologického ústavu, aktuálně se sice nachází v budově H, ale podle posledních informací se jedná o nevyhovující řešení. I proto se jde cestou nové výstavby a předcházející demolice. Celkové náklady by se měly vyšplhat až na 25 milionů korun.