Solární panely jako efektivní využití solární energie

Solární panely jako efektivní využití solární energie

Věděli jste, že energie, kterou slunce poskytuje Zemi po dobu jedné hodiny, může pokrýt globální energetické potřeby po dobu jednoho roku? To ze slunce dělá nejsilnější zdroj energie vůbec. Bohužel dosud nejsme schopni pobrat ani zlomek této energie, nicméně solární panely by v tom mohly výrazným způsobem pomoci. Solární panely jsou skvělým způsobem, jak můžete ušetřit náklady za energie a současně nezatěžovat životní prostředí. 

Obnovitelný zdroj energie

Vzhledem k tomu, že solární panely jsou zdrojem obnovitelné energie, jsou tak důležité. Energii, kterou bereme ze slunce je neomezená a lze ji využít ve všech částech světa. K dispozici je každý den. Slunce, jako zdroj energie, by mělo vyhasnout za asi 5 miliard let. A do té doby jej můžeme využívat ve fotovoltaických systémech.

Nižší účty za elektřinu

Tím, že si vyrobíte část své elektřiny sami, ušetříte za její využití u svého dodavatele elektřiny. To, kolik ušetříte, závisí samozřejmě na tom, jak veliká solární soustava bude a na tom, kolik energie v současné době odebíráte. Nevýhodou je velká prostorová náročnost panelů – nicméně většina domácností i podniků to řeší tak, že si solární panely nechá nainstalovat na střechu. A to je velice efektivní. 

Rozmanité použití

Sluneční energii je možné využít na výrobu elektřiny (v takovém případě se jedná o fotovoltaiku) nebo tepla (solární energie). Využívají je nejen domácnosti a podniky, ale také satelity ve vesmíru. Je možné je integrovat do materiálů, které se používají při stavbě budov – poslední novinkou současnosti jsou například okna využívající solární energii.

Náklady na údržbu

Bohužel, také solární panely je zapotřebí pravidelně čistit. Pokud jsou zaprášené, nepojmou tolik slunečního slunce, kolik by mohly. Nicméně údržba a čištění solárních panelů není nutná příliš často a náklady se navíc pohybují v nízké cenové relaci.