Historie prvních cigaret

Pohled do historie prvních cigaret

Užívání produktů s nikotinem je lidským zvykem s dlouhou historií. První cigarety, které se podobají těm, jaké známe dnes, se ale objevily až v průběhu 19. století. V tomto článku se společně podíváme na jejich původ, vývoj a jak se postupně staly fenoménem, který nepochybně ovlivnil celosvětovou kulturu a ekonomiku.

První kontakt Evropy s tabákem

V původní podobě rostlinu pěstovali a využívali domorodí obyvatelé amerického kontinentu. Po objevení nového světa v 15. století se lístky rostliny Nicotiana a jejich účinky zdály Evropanům zajímavé, a tak se rozhodli dopravit je na domorodou půdu. První pokusy s využíváním oněch lístků spočívaly v jejich balení do různých forem, například pomocí papírků nebo trubek, a tak vznikli předchůdci dnešních doutníků i klasických balených výrobků.

Vývojové milníky a klíčové momenty

 

1.Ruční točení: Předchůdci klasických balených výrobků se točili do papírků v první polovině 19. století hlavně ručně.  Vzhledem k časové náročnosti výroby a tím pádem i vysoké ceně to byla zpočátku záležitost spíše pro bohaté, a tak se dým z luxusních špiček linul především salonky ve vyšší společnosti.

 

2. Průmyslová revoluce a stroje: Velkým průlomem v historii obecně byla průmyslová revoluce a strojová výroba. Ta umožňovala masovou produkci a cigarety nebyly výjimkou. Díky tomu mohly také být levnějším a dostupnějším zbožím pro širší veřejnost.

 

3. První značky: Na přelomu 19. a 20. století začaly vznikat známé značky, které se tímto novým byznysem a velkovýrobou zabývaly a postupem času se staly ikonickými. Největší rozmach společností nastal především v USA, a tak by se dalo říct, že se sláva tabáku po mnoha letech vrátila na domácí území.

 

4. Reklamní kampaně a popularita: 20. století přivedlo užívání cigaret na novou úroveň. Silné reklamní kampaně propagovaly různé značky a ikonické krabičky se staly téměř neodmyslitelnou součástí života lidí.

Moderní doba

Dnes se užívání klasických balených výrobků hodně reguluje. Vypouštět dým třeba v kavárně nebo restauraci je už téměř nepředstavitelné. Průmysl a inovace ale na cílové rovince rozhodně nejsou. S rozvojem moderní techniky totiž přichází na scénu všemožné alternativy a elektronické přístroje, které si pomalu ale jistě získávají své čestné místo na trhu. Uživatelé a nadšenci do oboru se tak stále mohou těšit na přelomové objevy a inovace.

 

  1. Autor: Elena Gotfried