Nová výstava

Nová výstava připomíná “bratrskou pomoc” přivezenou tanky

Jelikož se letos slaví sto let založení republiky, v mnohých městech probíhají neotřelé oslavy. V Brně například nedávno probíhala velmi zajímavá výstava, která se věnovala tragickému období okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstava připomínala situaci před padesáti lety a poukazovala na jakousi “bratrskou pomoc”, kterou tanky před lety přivezly. Výstava probíhala v Křížové chodbě Nové radnice, a to během měsíce srpna, a měla za úkol připomenout lidem to, co se v minulosti dělo a na co se rozhodně nesmí zapomenout.

Kromě zmiňované “bratrské pomoci” se věnovala výstava i ostatním událostem kolem roku 1969, konkrétně se zaměřovala na okupaci, Jana Palacha a další související události minulosti. Lidé si díky zajištěným veřejným podkladům obětí a díky perfektnímu zpracování výstavy vyplnili mezery, které mnozí měli v souvislosti s minulostí země, v níž žijeme. Přečíst si mohli i výpovědí svědků nebo vyjádření k úmrtím obětí, které jinde nebyla dostupná.