Solnicni a Opletalova

Na Solniční a Opletalove začnou opravy vodovodů

Od pondělí 21. října začne rekonstrukce vodovodů a kanalizace v ulicích Solniční a Opletalova v centru města. 

Práce v Solniční začnou v úseku mezi Rašínovou a Českou. Opletalova se rozkope v celé šíři. Do ulic se nedostanou auta, přístup k nemovitostem ale zůstane zachován.V ulicích tak budou vyměněny plynovody, horkovody a část kabelových tras. Po dokončení všech prací na podzemních sítích budou obnoveny silnice a chodníky.

Při prováděných stavebních pracích budou dotčené ulice přístupné vozidlům složek integrovaného záchranného systému, stejně tak zajistí jednotliví zhotovitelé průchodnost ulic i v době provádění stavebních prací. Stavba vyjde na bezmála 90 milionů korun. Dokončení je předpokládáno v květnu 2021.