Materiály ze stavby a jejich využití

Materiály ze stavby a jejich využití

Materiály, které se vyskytují jako stavební suť, je tak dále možné využít. O jejich likvidaci se postarají firmy, které se specializují na demoliční práce. Materiály tak dostanou nové využití, nedojde k plýtvání. Samotné nakládání se stavební sutí se řídí zákonem, za jehož porušení hrozí majiteli suti dokonce pokuta.

Kam se stavební sutí? 

Během demolice budovy máte několik základních povinností. Mezi ně patří také to, že budete muset již do demoličního výměru, který vyplňujete před samotným bouráním, uvádět postup nakládání s odpady. Jak to vlastně funguje?  

Než se dáte do práce

Než se pustíte do demolice budovy, nebo do rekonstrukce, budete potřebovat povolení od stavebního úřadu. Již při vyplňování požadavku na změny ohledně budovy budete potřebovat také přílohu, která se věnuje stavebnímu odpadu. Za ten se považuje vše, co se při stavebních nebo demoličních pracích objeví na hromádce. Bude se jednat o materiál, ale také o obaly. Budete třídit cihly, sklo, beton, plasty, keramiku, kovy, zeminu, izolanty, dehet a nebezpečné odpady v podobě barev.

Sběrný dvůr 

Naprostou většinu materiálů budete vozit do sběrného dvora. Proto si již předem zjistěte, jaké má podmínky a ceny. Sběrné dvory, které provozují obce, většinou dovolují občanům vyvézt „na hlavu“ určitý objem odpadu zdarma, v mnoha případech se jedná o 1m3 na měsíc. Zeptejte se také, zda je možné si zapůjčit velkoobjemový kontejner, do kterého stavební suť ihned umístíte. Výrazně se tak zkrátí doba potřebná pro odklízení. 

Profesionální firma je dobrý nápad

Samozřejmě při demolici objektu se předpokládá, že vám všechny práce zajistí specializovaná firma. O třídění odpadu i jeho odvoz se bude starat firma a vy se nemusíte strachovat, že byste cokoliv umístili nesprávně. Firma se tak postará o to, aby demoliční práce postupovaly podle zákona, včetně likvidace a odvozu stavebního odpadu. 

Firmy zabývající se demolicí také vědí, jak znovu recyklovat odpad, který vzniknul. Právě tyto materiály bývají často užitečným zdrojem druhotných surovin. Recyklace stavebních materiálů je stále více se rozvíjející téma, které vede ke zcela novým možnostem. I zde vám firma poradí, které materiály bude možné takto použít.