Údolí vzpomínek v Lišni

V Líšni vznikne přírodní údolí vzpomínek

Od jara příštího roku bude na líšeňském hřbitově možné nechat blízké pochovat okolo stromu života mezi nově vysázené stromy a květinové záhony. Inspirace přichází z Prahy a Vídně, kde podobné projekty byly již realizovány.

Město Brno ve spolupráci se Správou hřbitovů města Brna nechá vystavět Údolí vzpomínek na hřbitově v Líšni. Dosavadní louka v areálu hřbitova se brzy začne měnit v prostor osázený stromy a květinami, pod nimiž budou od jara pochováváni zemřelí.

Vstupu do hřbitova bude dominovat kamenný Strom života, kde bude místo pro zapalování svíček. Za ním budou v pravidelném tvaru vysazeny duby, javory, platany a kaštany a také trvalky. V případě květinových záhonů bude mít výsadba tvar šachovnice. Zatím se plánuje necelá stovka netradičních hrobových míst pod stromy a asi 200 v záhonech. Počty jsou orientační a mohou se zvýšit.

Vstupní náklady dosahují 4,5 milionu korun, které půjdou z rozpočtu města Brna. Zahrnují projektovou dokumentaci, pořízení laviček a dalšího mobiliáře, vybudování přístupových cest, výsadbu dřevin a rostlin i umělecká díla uplatněná v tomto prostoru. V částce je rovněž údržba údolí vzpomínek na pět let.

Podmínkou pro pohřbení v údolí vzpomínek také bude uložení popela do biologicky rozložitelné urny, např. ze dřeva či papíru. Jméno pohřbeného bude možné uvést na cedulce zavěšené na strom nebo zapíchnuté ke květinám. Údolí vzpomínek bude tedy maximálně bezodpadové.

O specifická hrobová místa se bude starat Správa hřbitovů města Brna, nebudou o ně tedy pečovat blízcí pohřbených, jako je tomu u klasických hrobů. Lidé budou moci mezi stromy a kolem záhonů volně procházet, počítá se i s přístupem pro návštěvníky s obtížemi při chůzi.