Modernizace v Brně

Jaká modernizace se v Brně aktuálně chystá?

Brno jakožto jedno z největších měst na Moravě a jakožto jedno z univerzitních měst České republiky se neustále snaží o to, aby se zde lidem dobře žilo. Proto se rozhoduje pro celou řadu oprav, rekonstrukcí a modernizací. Jednou takovou modernizací si aktuálně projde i autobusové nádraží Zvonařka, které je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně.

Samozřejmě si toto autobusové nádraží zachová svou charakteristickou tvář, ale během modernizace dojde hlavně ke zlepšení prostorů pro cestující i dopravce, které budou daleko přívětivější. Cílem celé velké modernizace je hlavně zvýšit funkčnost tohoto autobusového nádraží, chce se docílit také větší přehlednosti a estetického sjednocení všech prostorů na nádraží.

Celá modernizace by měla probíhat ve třech etapách, kdy první z nich, která se týká podstřešení a osvětlení, by se měla dokončit do konce letošního roku. Další dvě etapy by měly být dokončeny do konce příštího roku.