I lidé s handicapem mohou začít cvičit na workoutovém hřišti

I lidé s handicapem mohou začít cvičit na workoutovém hřišti

Lidem z handicapem se nyní otevřela zcela nová možnost, a sice možnost zacvičit si na workoutovém hřišti. V Brně se totiž konečně otevřelo první hřiště pro venkovní posilování, které je také přizpůsobené vozíčkářům a dalším lidem s fyzickým znevýhodněním. Z celorepublikového hlediska se jedná o druhé takové hřiště, první se nachází v Hluboké nad Vltavou, které bylo inspirací při budování brněnského workoutového hřiště, jež se najde ve sportovním areálu Hroch v Komíně.  

Sportovní areál se tedy nachází na pomezí městských částí Jundrov a Komín, jak jsme zmínili, poskytuje bezbariérový přístup, navíc je vybaven speciálně upraveným sociálním zázemím a bezbariérovou vnitřní komunikací. V budoucnu by se mělo toto hřiště, které je samozřejmě k dispozici také lidem bez tělesného postižení, rozšířit.  

Zatím je na hřišti umístěno dvaadvacet překážek, z nichž je minimálně osm vhodných pro vozíčkáře nebo pro lidi s jiným tělesným znevýhodněním.