Důkaz o pohybu římských vojáků v Brně

Důkaz o pohybu římských vojáků na území města Brna

První skutečný důkaz o pohybu římských vojáků objevili archeologové v brněnské Vojtově ulici. Záchranný výzkum archeologů odkryl zbytky krátkodobého tábora. Římští vojáci tento tábor vybudovali během Markomanských válek ve druhém století našeho letopočtu, kdy bojovali proti Germánům, tehdejším obyvatelům dnešního území města Brna.

Pro odborníky se jedná o důležitý archeologický nález, který dokládá přítomnost římského vojska na daném území. Objevili například příkop s valem, jež římský tábor chránil. Za valem už se pak nacházely jednotlivé stany. Jednalo se o plátěné stany jednotlivých vojenských jednotek. Archeologové objevili toto ležení vedle zaniklého hřbitova. Dané místo zkoumali kvůli stavbě domu, která se měla na místě realizovat. Na místě také objevili více než 1800 let starou nádobu, kterou vojáci využívali pro stolování.

Počítá se s tím, že nálezy skončí s největší pravděpodobností v brněnském městském depozitáři. Tam se nacházejí nálezy patřící především bývalým obyvatelům území, tedy Germánům. Mezi těmito předměty se však nacházelo i několik předmětů, o kterých mohli s jistotou říci, že patřily římským vojákům.

Vedoucí Oddělení archeologie Muzea města Brna Petr Vachút uvádí, že až do současnosti nevěděli, jak se tyto předměty na naše území dostaly. Jednou z možností také bylo, že se mohlo jednat o válečnou kořist. Díky nynějšímu nálezu je tak jasné, co se v historii odehrálo.

Římské základny se táhly až k Dunaji. Jediná další u nás doložená se nacházela u Novomlýnských nádrží. Tyto tábory vystavěné během Markomanských válek pak archeologové objevili na několika dalších místech. O tom brněnském se předpokládá, že pravděpodobně kontroloval brod přes nedalekou řeku Svratku.

Výzkum na tomto místě končí v polovině měsíce ledna. Poté by měly na daném místě vyrůst dva městské bytové domy.