Dobrovolníci pracovali na brněnských hřbitovech. Postarali se o zpustlé hroby

Dobrovolníci pracovali na brněnských hřbitovech. Postarali se o zpustlé hroby

Při procházce brněnskými hřbitovy jste ještě donedávna mohli narazit na celou řadu zpustlých hrobů, které bohužel byly zarostené, nevytrhané, sotva šly vidět. Tyto hroby většinou neměl, kdo opatrovat, možná příbuzní zesnulého už nežijí nebo nežijí alespoň v brněnské metropoli. Při dnešní procházce však na takové hroby už nenarazíte. V nedávné době se totiž na hřbitovy přiřítili dobrovolníci, kteří se o zpustlé hroby postarali.  

Úkolem dobrovolníků bylo především očistit hroby od spadaného listí, také vytrhat plevel, kvůli kterému mnohé náhrobky už ani nešly vidět. Zkrátka se snažili opět zvelebit místo, kde byl k věčnému odpočinku někdo uložen.  

Zpustlé hroby jsou většinou i oficiálně vedeny jako opuštěné hroby. Nepovedlo se u nich navázat kontakt s nájemcem a vypršela u něj nájemní smlouva. Po dobu tří let se nájemce může k hrobu přihlásit, což znamená, že po dlouhé tři roky může hrob doslova pustnout.