Autobusové nádraží u Grandu

Autobusové nádraží u Grandu prošlo modernizací

Autobusové nádraží u Grandu odbaví denně okolo 150 vnitrostátních a mezinárodních spojů. Nyní mohou jeho návštěvníci čekat na autobus daleko pohodlněji.

Stavbaři zvládli během 2 etap opravit nástupiště a památkově chráněnou střešní konstrukci. Přibyly veřejné toalety a zázemí pro cestující a řidiče. Nový je také povrch nádraží, kde je položen nový asfalt a nově položená dlažba s bezbariérovým vstupem a vodícími liniemi pro nevidomé. Na stanovišti prozměnu zmizely nevzhledné stánky s občerstvením a stánky dopravců.

Dopravní podnik města Brna investoval do její opravy 19 milionů korun. Na podzim chystá dopravní podnik vybudovat pro lepší navigaci elektronický informační panel s odjezdy autobusů a 3D model nádraží s popisky v Braillově písmě pro snadnější orientaci osob se zrakovým postižením.