Brno Bohunice - černá stavba

Město bojuje proti černým stavbám

Městské části neměly dlouhou dobu dostatek prostředků k likvidaci černých staveb. Město Brno proto od minulého roku poskytuje městským částem finance, díky kterým můžou v této věci jednat. 

Peníze na likvidaci černých staveb poskytuje statutární město Brno městským částem na základě žádostí. Městské části jsou totiž zákonným subjektem, který má odstranění černých staveb na starosti. Městské části však nemají dostatečné rozpočty a některé demolice mohou stát i stovky tisíc korun.

Příklady nedávných odstranění černých staveb

Jeden příklad za všechny. V úterý 8. října 2019 projednali radní žádost Městské části Brno-Bohunice o peníze na odstranění objektu v zahrádkářské kolonii u potoka Leskava. Stavba byla postavena na pozemku města bez povolení a je v havarijním stavu. Hrozí zde nebezpečí zhroucení, zajištěn není ani vchod do její podsklepené části. Z těchto důvodů nařídil stavební úřad dané městské části její odstranění.

Další případ je obdobný. V minulém týdnu schválilo zastupitelstvo poskytnutí finančních prostředků ve výši 544 000 Kč na odstranění jiné černé stavby, a to pro MČ Brno-Bystrc. Vlastník objektu nereagoval na výzvu stavebního úřadu k jejímu zbourání. Městská část proto přistoupila k odstranění jednopodlažní budovy na vlastní náklady. Nyní bude usilovat o jejich zaplacení majitelem budovy.