Dotace pokryjí rekonstrukci sociálních bytů v Brně

Dotace pokryjí rekonstrukci sociálních bytů v Brně

Brno se pouští do rekonstrukce sociálních bytů a také bytových domů. Mnohé Brňany však napadá otázka, kde na to město vzalo finance. Město Brno se proto rozhodlo na otázku odpovědět, a sice se nechalo slyšet, že rekonstrukci jak tří bytových domů, tak rekonstrukci dalších třiceti bytů, jež mají sloužit pro sociální bydlení, z velké části pokryje dotace, která putuje z integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. V rámci posledního zasedání rady byly schváleny dokumenty, které jsou podmínkou pro získání zmiňované dotace.  

Konkrétně se zmiňovaných třicet bytů nachází v Brně – středu. Stav těchto bytových jednotek už opravdu vyžadoval rekonstrukci, dokonce zde už byla rekonstrukce i dokončena. Další byty, které se rekonstruují, najdeme v ulici Bratislavská nebo Koliště či Křídlovická.  

Samozřejmě rekonstrukce bytů nejsou jediné projekty, které mají získat dotaci. Dotaci mají získat i bytové domy na ulici Mostecká, Plynárenská a Podnásební, u nichž je taktéž rekonstrukce víc než potřebná.