Oprava silnice

Další z oprav, která výrazně zkomplikuje dopravu

Další etapa oprav Údolní ulice v úseku od křižovatky s Úvozem po odbočku na Kraví horu začne zhruba za dva týdny. Doprava tak bude ještě hustší. Obalit nervy a dostatečnou časovou rezervu si připravte od 2. května.

V ulicích kde bude oprava probíhat nebude možné ani zaparkovat. Obyvatelé daných ulic dostanou pro vjezd zvláštní povolení, ani to jim však nezaručí, že se k domu vozidlem dostanou.

Součástí oprav je výměna inženýrských sítí a vedení kolejí. Pro ostatní řidiče platí omezení, že se z Údolí a Úvozu nedostanou na Kraví horu, je pro ně připravena objížďka přes Lerchovu. Pro ty, kteří využívají MHD je omezena linka číslo 4, která bude mít provizorní konečnou na Úvoze.

Nové koleje budou na betonovém panelu a trať bude možné objíždět. Vzniknou tři bezbariérové zastávky a bude umístěno nové veřejné osvětlení.