Brno rozdávalo ceny občanům, kteří se podílí na lepší budoucnosti

Město Brno si svých občanů váží, zejména těch, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na lepší budoucnosti tohoto krásného moravského města. Právě ti, kteří dláždí cestu k lepší budoucnosti se rozhodlo město Brno ocenit, a to Cenou města Brna za rok 2018. Oceněno bylo konkrétně patnáct laureátů, kdy mezi nimi byla jedna dvojice a jeden kolektiv. Ocenění bylo předáváno z rukou Markéty Vaňkové, tedy primátorky města Brna. K předávání došlo ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.  

Mezi oceněnými se našel například Vladimír Filip, který obdržel ocenění za mimořádný přínos městu Brnu. Pan Vladimír Filip vydal ve svém nakladatelství pět desítek publikací mapujících historii Brna. Také byli oceněni manželé Kratochvílovi, kteří získali cenu za zásluhy o svobodu a demokracii. Dříve se zapojovali do disidentského hnutí, dnes jsou to umělci.  

Taktéž si svou cenu vyzvedli Petr Minařík a Pavel Řehořík, kteří pořádají středoevropský festival Měsíc autorského čtení.